Szkolenia ADR

dla pracowników firm


Wewnętrzne szkolenia pracowników z zakresu ADR (szkolenia ADR)Oferujemy Państwu realizację szkoleń o charakterze ogólnym, stanowiskowym oraz z zakresu bezpieczeństwa dla Państwa pracowników związanych z przewozem, załadunkiem, rozładunkiem lub pakowaniem materiałów niebezpiecznych stosownie do ich odpowiedzialności i obowiązków.

Prawo nakłada na przedsiębiorcę, który dokonuje przewozu drogowego towarów niebezpiecznych lub związanego z tym przewozem załadunku lub rozładunku oraz pakowania, obowiązek przeszkolenia pracowników w zakresie wymagań związanych z takimi operacjami transportowymi, stosownie do odpowiedzialności i obowiązków tych osób. Powyższe wymaganie dotyczy osób takich jak: pracownicy zatrudnieni przez przewoźnika lub nadawcę, pracownicy dokonujący załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych, pracownicy firm spedycyjnych lub transportowych, a także kierowcy którzy nie mają uprawnień ADR

Za niedopełnienie obowiązku przeszkolenia pracowników innych niż kierowcy zatrudnionych przy przewozie towarów niebezpiecznych lub czynnościach związanych z tym przewozem, w tym przy załadunku lub rozładunku zgodnie z punktem 6.5.5 taryfikatora kar stanowiącego załącznik do ustawy o transporcie drogowym kara wynosi 5 000 zł.

Prowadzone przez nas szkolenia wewnętrzne z zakresu ADR są zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. (Dz. U. Nr 31 poz. 216) dla seminariów a uczestnicy seminarium szkoleniowego uzyskują zaświadczenie wydane na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

Fachowe i skuteczne szkolenie pracowników podnosi bezpieczeństwo pracy, pozwala również na wykorzystanie możliwości prawnych skorzystania w określonych przypadkach z częściowych wyłączeń z przepisów umowy ADR, co znacznie obniża koszty związane z transportem.

Dokładny zakres konkretnego szkolenia wewnętrznego dostosowujemy diagnozując potrzeby szkoleniowe, uwzględniamy umiejętności już posiadane, zaawansowanie w danej dziedzinie i sposób wykorzystywania zdobytej wiedzy. Nasze szkolenia są zróżnicowane w zależności od słuchaczy - inne dla specjalistów, inne dla kadry zarządzającej.

Programy szkoleń zamkniętych dla firm zawsze opracowujemy przy udziale przedstawicieli strony zamawiającej i elastycznie dostosowywane do wymagań i indywidualnych warunków funkcjonowania firmy.Podstawa prawna szkolenia ADR